Usluge
Fizioterapeutske usluge
Uz osnovnu medicinsku njegu, našim korisnicima su na raspolaganju i usluge fizioterapeuta te prostor opremljen pratećim sadržajima. Grupne vježbe provode se svakodnevno sa svim korisnicima bez obzira na godine, pokretljivost i težinu bolesti. Sve usluge fizioterapije provode se po preporuci i u dogovoru sa liječnikom.


Neki od tretmana koji su dostupni našim korisnicima:

- Individualne vježbe s korisnicima prema njihovim potrebama

- Grupne vježbe prilagođene osobama treće životne dobi

- Primjena analgetskih struja TENS-a

- Primjena medicinske masaže…
Gdje se nalazimo Fra Gabre Grubišića 9A, 88340 Grude BIH
+387 39 663 600
+387 63 394 125