Usluge
Zdravstvena njega
Usluge zdravstvene njege dostupne su svim korisnicima 24 sata dnevno, na raspolaganju su medicinsko i drugo stručno osoblje (liječnik opće prakse, medicinske sestre, njegovateljice, fizioterapeut, stručni suradnici po potrebi).

Preventivna i opća zdravstvena njega
Kontrola i davanje terapije
Peroralna th.
Parenteralna th.
Kontrola krvnog tlaka
Kontrola šećera u krvi
Sanacija dekubitalnih rana
Tretmani i previjanje rana
Kateterizacija
Aspiracija
Terapija kisikom
Postavljanje /izmjena nazogastične sonde
Toaleta traheostome, kolostome
Davanje klizmi
Enteralna prehrana
Uzimanje materijala za laboratorijske pretrage
EKG snimanje
Postoperativna njega i sl.
Gdje se nalazimo Fra Gabre Grubišića 9A, 88340 Grude BIH
+387 39 663 600
+387 63 394 125